Anmälan öppen till populära lunchseminarier om forskning, kognitiv sjukdom och minnesutredningar - två tillfällen innan midsommar

Den serie av lunchseminarium anordnade av Geras Solutions är mycket uppskattade. Det finns få arenor för kunskapsutbyte inom fältet. Vi bjuder därför in till ytterligare två lunchseminarier innan midsommar. Seminarierna sker digitalt via Teams, de är öppna och kostnadsfria.

Du anmäler dig genom att skicka mejl till johanna.ulfvarson@gerassolutions.com

Datum: Onsdag den 15 juni, kl. 12-13                                                                                            

Rubrik: En historisk överblick kring Alzheimerssjukdom dess symtom, orsaker och behandling dåtid och i framtid. Föreläser gör Hans Basun, Prof. MD, Senior adviser medical affairs, BioArctic.

Plats: Digitalt via Teams, länk erhålls i samband med anmälan till Johanna Ulfvarson på mejladressen ovan.

Datum: Tisdag 21 juni, kl. 12-13                                        

Rubrik: Neuropsykiatriska symtom vid demens, icke farmakologisk och farmakologisk behandling. Föreläser gör Yvonne Freund Levi, överläkare i geriatrik, psykiatriker och docent.

Plats: Digitalt via Teams, länk erhålls i samband med anmälan till Johanna Ulfvarson på mejladressen ovan.

Ni är varmt välkomna, dela gärna inbjudan till kollegor och andra intresserade!

Fler nyheter

Se alla nyheter