Lewybodydemens (Lewykroppssjukdom)

Lewykroppssjukdom (Lewybodydemens) orsakas av inlagring av ett litet protein, så kallade Lewykroppar, i hjärnan och är den tredje vanligaste sjukdomen som leder till demens. Ungefär 10-15% av alla fall orsakas av denna sjukdom. Vid Lewykroppssjukdom blir det svårt med siffror, tidsuppfattning, och att inta rätt kroppsläge som att sätta sig rätt på en stol. Det beror på att rumsuppfattningen, den visuospatiala förmågan är påverkad. Andra symtom vid Lewykroppssjukdom kan vara fluktuerande vakenhet, synhallucinationer eller ”vilda”, oroliga drömmar. Eftersom Lewykropparna ofta sitter i ett centralt område i hjärnan (basal ganglierna) som styr vår rörlighet och automatiska funktioner som blodtryck och sväljningsförmåga kan man även få svårigheter med det.


Parkinsons sjukdom är mycket lik Lewykroppssjukdom med den skillnaden att den sjukdomen debuterar med motoriska svårigheter och inte de kognitiva nedsättningarna. Vartefter sjukdomarna fortskrider blir de dock mycket lika. De motoriska symtom den som är sjuk uppvisar brukar kallas ”parkinsonism” vilket innebär stelhet, nedsatt ansiktsmimik och igångsättningssvårigheter vid gång eller vändningar. Man har ofta insikt om sina problem länge. Sent i förloppet kan minnessvårigheter komma.

Johan Sundelöf, Överläkare, Specialist i Geriatrik och Palliativ Medicin
Granskad av:  Johan  Sundelöf, Överläkare, Specialist i Geriatrik och Palliativ Medicin
Uppdaterad: 22 januari, 2021
Publicerad: 15 december, 2020

Ladda ned Minnesmottagningen
Gör en digital bedömning av minne och andra kognitiva funktioner - få vägledning och råd om hur du håller hjärnan frisk.