Hjärnans sjukdomar

Den vanligaste orsaken till demenssjukdom är Alzheimers sjukdom som står för ungefär 2/3 av alla sjukdomsfall. Näst vanligast är vaskulär demens som beror på en propp eller blödning i hjärnan och motsvarar ungefär 25% av alla fall. Det finns även blandformer av Alzheimers sjukdom och vaskulär demens, såkallad blanddemens. Tredje vanligast är Lewykroppssjukdom som motsvarar ungefär 5-10 procent av alla demensdiagnoser. Frontotemporal demenssjukdom (pannlobsdemens), alkoholorsakad demenssjukdom och Parkinsons sjukdom är andra sjukdomar som påverkar den kognitiva förmågan. Även ALS, som är nära kopplat till frontotemporal demenssjukdom, leder ofta till kognitiv svikt.

Sammanlagt finns det ett hundratal olika sjukdomar och tillstånd som alla leder till kognitiv svikt och i slutskedet demens. Det finns i dagsläget inget botemedel mot dessa sjukdomar utan endast symtomatisk behandling som dock kan vara väl värd att pröva eftersom den kan lindra symtomen och även skjuta upp tidpunkten för behov av annat boende. Mot Alzheimers sjukdom finns det i nuläget 4 registrerade läkemedel mot Alzheimers sjukdom. Det är alltså så att alla dessa sjukdomar tyvärr leder till döden. Det finns dock fortfarande mycket som kan göras för att den som är sjuk och ni som närstående ska ha en så bra situation som möjligt och förhoppningsvis kommer nya effektivare behandlingsalternativ de kommande åren. Då kommer behovet av tidig och säker diagnostik att öka. Vi tror att digitala verktyg för tidig screening av kognitiva funktioner kommer vara till stor hjälp då.

Johan Sundelöf, Överläkare, Specialist i Geriatrik och Palliativ Medicin
Granskad av:  Johan  Sundelöf, Överläkare, Specialist i Geriatrik och Palliativ Medicin
Uppdaterad: 22 januari, 2021
Publicerad: 15 december, 2020

Vad är demenssjukdom?Hur vanligt är det med demenssjukdom?Hjärnans sjukdomarAlzheimers sjukdomVaskulär demenssjukdomLewybodydemensPannlobsdemens / Frontotemporal demenssjukdomParkinsons sjukdomAlkoholorsakad demensjukdom och Wernicke-Korsakoffs syndromNormaltryckshydrocefalus (iNPH)Sällsynta demenssjukdomarÄrftlighet

Hjärnans sjukdomar

Alzheimers sjukdom

Vaskulär demenssjukdom

Lewybodydemens

Frontotemporal demenssjukdom

Parkinsons sjukdom

Alkoholorsakad demensjukdom och Wernicke-Korsakoffs syndrom

Normaltryckshydrocefalus (iNPH)

Sällsynta demenssjukdomar

Ärftlighet

Behandling

Vi hjälper dig som upplever minnesproblem
Med stor erfarenhet av att hjälpa individer med oro för kognitiva sjukdomar erbjuder vi digital utredning. Du får träffa en specialist direkt - enkelt hemifrån i lugn och ro.
Patientavgift 300 kr - Frikort gäller.
Inkluderar testning och samtliga videomöten med sjuksköterka och läkare. Patienter under 50 år hänvisas till vårdcentral.
Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Se vår integritetspolicy för mer information.