Alkoholorsakad demenssjukdom och Wernicke-Korsakoffs syndrom

Alkoholorsakad demenssjukdom (alkoholdemens) och Wernicke-Korsakoffs syndrom är vanligast i 50-årsåldern hos personer som under lång tid konsumerat stora mängder alkohol. Skadorna orsakas av brist på tiamin (vitamin B1), direkta skador på nervcellerna orsakade av alkoholen, skallskador till följd av fall och skadliga kostvanor.

Symtomen vid alkoholorsakade demenssjukdom överlappar symtomen som personer med Alzheimers sjukdom, vaskulär demens eller FTD kan ha. Vanliga klassiska symtom är avtrubbning, personlighetsförändring och initiativfattigdom. Det beror på att funktioner som sitter i pannloben ofta drabbas.

Alkoholorsakad demenssjukdom kan till skillnad från andra neurodegenerativa sjukdomar bromsas eller i alla fall förbättras med behandling av vitaminbrist, avhållsamhet från alkohol, och en hälsosam kost och livsstil.

Johan Sundelöf, Överläkare, Specialist i Geriatrik och Palliativ Medicin
Granskad av:  Johan  Sundelöf, Överläkare, Specialist i Geriatrik och Palliativ Medicin
Uppdaterad: 22 januari, 2021
Publicerad: 15 december, 2020

Ladda ned Minnesmottagningen
Gör en digital bedömning av minne och andra kognitiva funktioner - få vägledning och råd om hur du håller hjärnan frisk.