Hur vanligt är det med demenssjukdom?

Vid 65 års ålder lider ungefär 1% av befolkningen av en demenssjukdom, andelen ökar med stigande ålder och vid 85 års ålder har uppskattningsvis 20% någon form av demenssjukdom.

Andelen äldre ökar i stora delar av världen och därmed antalet personer med demenssjukdom (kognitiv sjukdom). I Sverige finns för närvarande cirka 130 000 - 150 000 personer med demenssjukdom och årligen insjuknar cirka 25 000 personer. I världen är motsvarande siffra cirka 47 miljoner. År 2050 beräknas cirka 240 000 personer i Sverige och cirka 130 miljoner personer i världen ha en demenssjukdom (kognitiv) sjukdom.

Utöver det lidande som kognitiv svikt och demens innebär under lång tid både för den som är sjuk och för er som närstående är dessa sjukdomar i sig en stor utmaning för samhället. De neurodegenerativa (kognitiva) sjukdomarna är nämligen tyvärr fortfarande obotliga och fortskridande och endast symtomatisk behandling kan erbjudas.

De olika sjukdomarna leder sakta till olika funktionsnedsättningar som påverkar den sjuke och närståendes livssituation. Effekterna av sjukdomen varierar från person till person. Ibland uppmärksammas den sjukes svårigheter först när en frisk partner inte längre finns som stöd. Utan botemedel innebär konsekvenserna för folkhälsa och samhället i stort under de kommande åren en stor utmaning eftersom kognitiva sjukdomar idag utgör den dyraste sjukdomsgruppen.

Demenssjukdomar (kognitiva) sjukdomar är idag Sveriges fjärde största sjukdomsgrupp och vården av personer med dessa sjukdomar kostar i Sverige cirka 63 miljarder kronor per år. Det är mer än kostnaden för till exempel cancersjukdomar och hjärt-och kärlsjukdomar tillsammans. Cirka åttio procent av kostnaden för vården står kommunerna för, det är dyrt att ha all personal som behövs på särskilda boenden.

Johan Sundelöf, Överläkare, Specialist i Geriatrik och Palliativ Medicin
Granskad av:  Johan  Sundelöf, Överläkare, Specialist i Geriatrik och Palliativ Medicin
Uppdaterad: 22 januari, 2021
Publicerad: 15 december, 2020

Vad är demenssjukdom?Hur vanligt är det med demenssjukdom?Hjärnans sjukdomarAlzheimers sjukdomVaskulär demenssjukdomLewybodydemensPannlobsdemens / Frontotemporal demenssjukdomParkinsons sjukdomAlkoholorsakad demensjukdom och Wernicke-Korsakoffs syndromNormaltryckshydrocefalus (iNPH)Sällsynta demenssjukdomarÄrftlighet
Vi hjälper dig som upplever minnesproblem
Med stor erfarenhet av att hjälpa individer med oro för kognitiva sjukdomar erbjuder vi digital utredning. Du får träffa en specialist direkt - enkelt hemifrån i lugn och ro.
Patientavgift 300 kr - Frikort gäller.
Inkluderar testning och samtliga videomöten med sjuksköterka och läkare. Patienter under 50 år hänvisas till vårdcentral.
Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Se vår integritetspolicy för mer information.