Johan Sundelöf

Överläkare, Specialist i Geriatrik och Palliativ Medicin

Johan Sundelöf är specialist i Palliativ Medicin.  Han är också skaparen av Sveriges största avgiftsfria webbutbildning i allmän palliativ vård, Palliation ABC.

Johan är också ansvarig för innehåll och struktur i Silvialäkarutbildningen, Internationell helt webbaserad Master om demens för läkare som nu ges löpande av KI i samverkan med Silviahemmet.

På Alzheimerfonden har Johan ett uppdrag att skapa ett nationellt informationsmaterial på webben och i tryck för unga anhöriga vid demenssjukdom.

Johan har också nationella och nordiska föreläsningsuppdrag om palliativ vård, palliativ vård vid demens, kultur och hälsa, mötets betydelse inom vård och omsorg.

Författare till böckerna

Palliationspraktikan

Palliativ vård vid demens på Gothia Fortbildning

Till dig som är närstående, närståendehäfte om vård i livets slutskede som nu översätts till 16 språk av Betaniastiftelsen

Några av Johans uppdrag

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.