Basal demensutredning

Syftet med denna del är att beskriva besvärsbilden, gärna både ur patientens och de anhörigas perspektiv. Man går igenom tidigare och nuvarande sjukdomar och försöker utesluta andra orsaker till svårigheterna än en kognitiv sjukdom. Åkommor som kan ge till exempel minnessvårigheter är tex brist på vissa vitaminer och mineraler, vissa hormonsjukdomar, nedstämdhet/depression, biverkningar av vissa läkemedel mm.

Den basala demensutredningen genomförs på vårdcentral eller via Minnesmottagningen.se om man önskar genomföra de första delarna av utredningen digitalt hemifrån i direkt kontakt med specialiserad vårdpersonal. Utredningen består av flera delar som alla är viktiga för att man ska få en bra bild av besvären.

Intromöte

Ett första digitalt möte med sjuksköterska bokas direkt via Minnesmottagningen.se. Under mötet kommer man att gå igenom omständigheter omkring besvären, hur besvären ser ut och visar sig. Man går igenom hur utredningen går till rent praktiskt och vilka moment som ingår. Utredningsmomenten genomförs i en applikation som kan köras på en smartphone eller en läsplatta och momenten genomförs i lugn och ro i hemmet. Appen heter Minnesmottagningen och kan laddas ner även innan mötet. Utredningsmomenten i appen aktiveras först efter att sjuksköterska gått igenom utredningens innehåll. För att vi ska ha en god grund till bedömningen är det viktigt att man är noggrann när man fyller i informationen. Ju mera information som finns tillgänglig desto bättre blir bedömningen. Innan mötet avslutas så bokar man även in en tid för möte med läkare.

Vi hjälper dig som upplever minnesproblem

Med stor erfarenhet av att hjälpa individer med oro för kognitiva sjukdomar erbjuder vi digital utredning. Du får träffa en specialist direkt - enkelt hemifrån i lugn och ro.

Kognitionstester och ingående beskrivning av problem - när det passar dig.

Efter mötet aktiveras utredningsmomenten i appen. Utredningen grundar sig på tre huvuddelar, de är:

Dessa genomförs när det bäst passar en själv. Vi vill gärna att man ska vara pigg och ha möjlighet att koncentrera sig utan störande ljud eller andra faktorer. Se till att du har tillgång till eventuella syn och hörselhjälpmedel. Du får gärna ta hjälp av en anhörig med den tekniska biten om det behövs men inte med själva testmomenten. Risken är annars att testresultatet inte avspeglar dina förmågor korrekt. Det kognitiva testet tar 20-30 minuter och behöver göras vid ett tillfälle utan avbrott.

Möte med läkare

Möte med läkare sker digitalt, precis som det första introduktionsmötet med sjuksköterska. Där kommer ni att gå igenom den beskrivningen av dig och dina besvär, hur du har besvarat informationen om dig själv och hur ditt resultat på det kognitiva testet ser ut.
Ni ser till att din läkare förstår din bakgrund och hur dina besvär ter sig och hur konsekvenserna av dem ser ut. Utifrån bakgrundsinformation, besvärsbeskrivningarna och testresultatet gör din läkare en bedömning om vad nästa steg är för att du ska kunna må bra, detta kan vara till exempel vidare utredning för misstänkt kognitiv sjukdom eller andra rekommendationer kring vidare utredning.

Om det behövs skickar vi en remiss för vidare utredning. I denna finns även det omfattande underlag som du har fört in och som din läkare har tolkat. Allt för att din utredning ska bli av god kvalitet och gå framåt utan onödig väntetid.

Notera att en slutgiltig diagnos avseende eventuell kognitiv sjukdom (tex Alzheimers sjukdom) kan bara ske efter ytterligare utredningsmoment som inte är möjliga att göra digitalt såsom Röntgenundersökning och Blodprovsanalyser.

Mårten Fällman, Legitimerad läkare, Medicinskt ansvarig Minnesmottagningen.se
Uppdaterad: 19 Juli, 2023
Publicerad: 7 Aug, 2023

Test för demens - och Alzheimers sjukdomOm utredningBasal demensutredningUtvidgad demensutredningVikten av tidig utredningBehandling
Vi hjälper dig som upplever minnesproblem
Med stor erfarenhet av att hjälpa individer med oro för kognitiva sjukdomar erbjuder vi digital utredning. Du får träffa en specialist direkt - enkelt hemifrån i lugn och ro.
Patientavgift 300 kr - Frikort gäller.
Inkluderar testning och samtliga videomöten med sjuksköterka och läkare. Patienter under 50 år hänvisas till vårdcentral.