Vi jobbar för att förbättra livet för de miljontals människor som direkt- eller indirekt påverkas av kognitiv svikt och kognitiva sjukdomar, så som exempelvis Alzheimers.

Vi gör detta genom att tillhandahålla en enkel väg för en initial bedömning och stöd för vidare utredning, men också råd kring hjärnhälsa och hur man minskar risk för försämrad kognition.

Vi stärker vården med bättre verktyg för högre kvalité, mer jämlik vård och genom att se till att vårdens resurser används på ett mer optimalt sätt. På sikt vill vi begränsa den börda som kognitiva sjukdomar medför för patienter, anhöriga, vården och samhället i stort.

Minnesmottagningen är genom Geras Solutions AB registrerad vårdgivare hos IVO.

Team

Rickard Forsman
CEO
Viktoria Loo Skyman
Head of Growth
MD. PhD Yvonne Freund
Senior Clinical and Research Advisor
RN. PhD Johanna Ulfvarson
Head of Customer Success and Implementations
MD. PhD Victor Bloniecki Kallio
Head of Clinical Research
MD. Keivan Javanshiri
Clinical Operations Lead
Adam King
Head of Technology and Product Development
Yevhenii Baranchykov
Full-stack developer
Yevhenii Bondaranko
Full-stack developer
Fahima Sharegh
Tester

Jobba med oss!

Vi söker löpande efter nya duktiga och drivna medlemmar till vårt team.

admin@gerassolutions.com

Rådgivande styrelse

Johan Sundelöf
Specialist i geriatrik och palliativ medicin
Ragnar Åstrand
Specialist i geriatrik/kognitiv medicin
Paul Beatus
Katalysator för Digital Innovation, H2 Health Hub
Per Båtelson
Svensk hälsoledare och
entreprenör
Göran Hagman
Neuropsykolog, Karolinska Universitetssjukhuset

Styrelsemedlemmar

Bo Mattsson
Ordförande
Ludvig Mörnesten
Styrelsemedlem
Petra Tegman
Styrelsemedlem
Pontus Barrné
Styrelsemedlem

Kontakta oss

Tack!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Telefon
010-750 07 26
Hitta till oss
Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm