Användarvillkor – Geras Solutions / Minnesmottagningen 

Om oss

Geras Solution AB är ettsvenskt bolag med huvudkontor på Hälsingegatan 45, 113 31 Stockholm.  

Geras Solutions jobbar för att förbättra livet för de människor som direkt- eller indirekt påverkas av kognitiv svikt och kognitiva sjukdomar, så som exempelvis Alzheimers. Genom appen Minnesmottagningen ”Appen” tillhandahåller vi en enkel väg för dig att göra en digital bedömning av minne och andra kognitiva funktioner. I Appen finner du också råd kring hjärnhälsa och hur man minskarrisk för försämrad kognition. Geras Solutions stärker vården med bättre verktygför högre kvalité, mer jämlik vård och så att vårdens resurser kan användas på ett mer optimalt sätt. På sikt vill vi begränsa den börda som kognitiva sjukdomar och demens medför för patienter, anhöriga, vården och samhället i stort.

Vad innefattas av villkoren?

Dessa villkor omfattar alla tjänster vi tillhandahåller via vår mobilapp (App) och våra hemsidor www.gerassolutions.com och www.minnesmottagningen.se (Webbplatser). Om du väljer att använda någon av våra tjänster, kommer du att bli ombedd att acceptera dessa Villkor, antingen när du besöker våra Webbplatser eller som en del av en rekryteringsprocess hos oss.

Du kan vara säker på att vi alltid kommer att se till att tillhandahålla bästa möjliga service på ett sätt som respekterar din tid, pengar och integritet. Vi följer regler och etiska krav i de länder vi bedriver verksamhet i. Du är mer än välkommen att kontakta oss om du är osäker, orolig eller vill ge ett förslag via vårt kontaktformulär på hemsidorna eller direkt till admin@gerassolutions.com.

Våra Partners

Du kan komma att ha tillgång till våra tjänster via någon av våra partners, till exempel en vårdgivare, försäkringsbolag, arbetsgivare, vårdhem eller annan organisation (partner). Ytterligare villkor kan i dessa fall komma att tillämpas. Det är vår partners ansvar att tillhandahålla sådana villkor till dig, om det är tillämpligt, och du bör kontrollera detta direkt med dem.

Våra tjänster

Alla Geras Solutions tjänster finns tillgängliga via vår App. Vårdgivare har också tillgång till den vårdgivarportal där utredningar kan administreras och resultat analyseras.

Geras Solutions tillhandahåller ett AI-baserat digitalt beslutsstödsverktyg för att diagnostisera demens och kognitiv svikt. Verktyget bestående av Appen, portalen för vårdgivare och bakomliggande back-end är en CE-märkt klass I medicintekniskprodukt (enligt MDD, klass IIa enligt MDR). Via vår App är det möjligt för dig att på ett enkelt sätt, i lugn och ro i din hemmiljö, lära mer om din hjärnhälsa. Du får svara på ett antal frågor om din situation och hälsa. I Appen gör du också det kognitiva test som används för att utvärdera olika specifika kognitiva funktioner i hjärnan.

Vänligen notera att det inte är möjligt att via Appen tillhandahålla en diagnos. För att fastställa en eventuell diagnos krävs vidare läkarundersökning med b.la. blodprover och röntgen. Vårt verktyg ger en grund och tips på hur du kan ta hand om din hjärna. Vid behov av vård rekommenderar vi dig dock att ta kontaktmed den allmänna hälso- och sjukvården.

Tekniska krav

Vår App är tillgänglig på Android- och iOS-enheter. Vi rekommenderar att du använder en surfplatta när du använder vår App, eftersom den större skärmen gör det enklare att läsa instruktionerna på skärmen. Appen är dock också tillgänglig på mobiltelefoner för de som föredrar det. Vi stöder både iOS- och Android-enheter, med vissa begränsningar. Den äldsta iOS-versionen vi stöder är iOS 10, medan den äldsta iPhone som kan köra vår app är iPhone 6-modellen. När det gäller Android kräver appen att enheten kör Android 6.0 eller senare.  

För optimal användning av våra verktyg rekommenderar vi att du använder enheter som uppfyller följande minimikrav:
RAM
 • Installerad storlek - 4 GB
Processor
 • Processormodell - Snapdragon 820
 • Klockfrekvens - 2.15 GHz Tillverkare QUALCOMM  
 • Antal kärnor - Quad-Core
 • Flash-minne - Internt
Lagringsutrymme
 • 32 GB
Bildskärm
 • Skärmstorlek - 9.7 ” 
 • Upplösning -  2048 x 1536 
 • Pixeldensitet - (ppi) 264  
 • Multi-Touch-skärm – Ja
Du måste ha en stabil internetanslutning för att använda appen.   

Uppdateringar för appen släpps läpande. Vi uppmanar alltid till att uppdatera till den senaste versionen av appen via App Store eller Google Play.

Reglering av våra tjänster

Geras Solutions tillhandahåller via Appen och hemsidan Minnesmottagningen.se ett verktyg förprivatpersoner med fokus på hjärnhälsan.. Geras Solutions tillhandahåller också digital medicinteknisk utrustning till vårdgivare för beslutsstöd och administration av kognitiva utredningar vid misstänkt kognitiv sjukdom.

Tjänsterna tillhandahålls från Sverige och i enlighet med svensk och europeisk lag. Se:  
 • Konsumentköplagen (1990:932)
 • Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
 • Patientdatalagen 2008:355
 • Patientsäkerhetslagen 2010:659
 • Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 
 • General Data Protection Regulation 2016:679 (ersätter Personuppgiftslagen)
 • Medical Device Directive (93/42/EEC) / Medical Device Regulation (2017/745)

Ändringar av dessa villkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor. Användare av appen har löpande tillgång till information om detta direkt via appen eller via våra hemsidor.

Hur vi behandlar personuppgifter

För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet och tillhandahålla bästa möjliga service, behöver vi behandla persondata. Läs mer om detta i vår integritetspolicy, vilket du alltid finner i senast uppdateradversion på våra Webbplatser.

Prissättning och betalmetoder

Priset på vår service anges i Appen. Våra priser kankomma att ändras när som helst och kan variera mellan regioner.

Vårt ansvar för dig

Vi ansvarar för eventuella förluster eller skador som du kan ha stött på som följd av försumlighet att respektera dessa Villkor från vårsida.  

Vår App och Webbplatser är utformade för att säkerställa att de personuppgifter du angett till oss är skyddade, och vi vidtar ett antal åtgärder för att säkerställa att det förblir så. Du kan läsa mer om det i vår integritetspolicy.

Övrigt

Om några andra bekymmer, frågor eller problem uppstår, tveka inte att kontakta oss på admin@gerassolutions.com eller via vårt formulär på www.gerassolutions.com