Användarvillkor – Geras Solutions / Minnesmottagningen 

Om oss

Geras Solutions jobbar för att förbättra livet för de människor som direkt- eller indirekt påverkas av kognitiv svikt och kognitiva sjukdomar, så som exempelvis Alzheimers.Genom appen Minnesmottagningen tillhandahåller vi en enkel väg för en initial bedömning och stöd för vidare utredning, men också råd kring hjärnhälsa och hur man minskar risk för försämrad kognition.Geras Solutions stärker vården med bättre verktyg för högre kvalité, mer jämlik vård och så att vårdens resurser kan användas på ett mer optimalt sätt. På sikt vill vi begränsa den börda som kognitiva sjukdomar och demens medför för patienter, anhöriga, vården och samhället i stort.

Geras Solution AB är ett svensk bolag med huvudkontor på Hälsingegatan 45, 113 31 Stockholm.

Vad innefattas av villkoren?

Dessa villkor omfattar alla tjänster vi tillhandahåller via vår mobilapp (App) och våra hemsidor www.gerassolutions.com och www.minnesmottagningen.se (Webbplatser). Om du väljer att använda någon av våra tjänster, kommer du att bli ombedd att acceptera dessa användarvillkor, antingen som en del av registreringsprocessen genom appen eller när du använder våra webbplatser.

Du kan vara säker på att vi alltid kommer att se till att tillhandahålla bästa möjliga service på ett sätt som respekterar din tid, pengar och integritet. Vi följer alla regler och etiska metoder i de länder vi bedriver verksamhet i. Du är mer än välkommen att kontakta oss om du är osäker, orolig eller vill ge ett förslag via vårt kontaktformulär på hemsidorna eller direkt till admin@gerassolutions.com

Villkoren som ingår på dessa webbsidor kan komma att revideras av oss när som helst. Trots detta kommer alla registrerade användare att bli underrättade varje gång vi gör ändringar för att säkerställa samarbete och förståelse.

Våra Partners

Du kan komma att ha tillgång till våra tjänster via någon av våra partners, till exempel en vårdgivare, försäkringsbolag, arbetsgivare, vårdhem eller annan organisation (partner). Ytterligare villkor kan i dessa fall komma att tillämpas. Det är vår partners ansvar att tillhandahålla sådana villkor, om det är tillämpligt, och du bör kontrollera detta direkt med dem.

Våra tjänster

Alla Geras Solutions tjänster finns tillgängliga via vår app. Vårdgivare har också tillgång till den vårdgivarportal där utredningar kan administreras och resultat analyseras. 

Geras Solutions tillhandahåller ett AI-baserat digitalt beslutsstödsverktyg för att diagnostisera demens och kognitiv svikt. Verktyget bestående av appen, portalen för vårdgivare och bakomliggande back-end är en CE-märkt klass I medicinteknisk produkt (enligt MDD, klass IIa enligt MDR). Via vår app är det möjligt för dig att på ett enkelt sätt, i lugn och ro i din hemmiljö, lära mer om din hjärnhälsa. Du får svara på ett antal frågor om din situation och hälsa. I appen gör du också det kognitiva test som används för att utvärdera olika specifika kognitiva funktioner i hjärnan. 

Det är inte möjligt att enbart via appen tillhandahålla en slutgiltig diagnos. För att fastställa en eventuell diagnos krävs vidare läkarundersökning med b.la. blodprover och röntgen. Vi hjälper dig med en initial bedömning, och om det finns skäl, vidare vägledning och råd kring hur du kan få vidare hjälp och hur du kan ta hand om din hjärna. 

Tekniska krav

Vår app är tillgänglig på Android- och iOS-enheter. Vi rekommenderar att du använder en surfplatta när du använder vår app, eftersom den större skärmen gör det enklare att läsa instruktionerna på skärmen. Appen är dock också tillgänglig på mobiltelefoner för de som föredrar det. Vi stöder både iOS- och Android-enheter, med vissa begränsningar. Den äldsta iOS-versionen vi stöder är iOS 10, medan den äldsta iPhone som kan köra vår app är iPhone 6-modellen. När det gäller Android kräver appen att enheten kör Android 6.0 eller senare.  

För optimal användning av våra verktyg rekommenderar vi att du använder enheter som uppfyller följande minimikrav:
RAM
 • Installerad storlek - 4 GB
Processor
 • Processormodell - Snapdragon 820
 • Klockfrekvens - 2.15 GHz Tillverkare QUALCOMM  
 • Antal kärnor - Quad-Core
 • Flash-minne - Internt
Lagringsutrymme
 • 32 GB
Bildskärm
 • Skärmstorlek - 9.7 ” 
 • Upplösning -  2048 x 1536 
 • Pixeldensitet - (ppi) 264  
 • Multi-Touch-skärm – Ja
Du måste ha en stabil internetanslutning för att använda appen.   

Uppdateringar för appen släpps läpande. Vi uppmanar alltid till att uppdatera till den senaste versionen av appen via App Store eller Google Play.

Reglering av våra tjänster

Geras Solutions tillhandahåller via appen och hemsidan Minnesmottagningen.se en initial bedömning och vägledning relaterat till hjärnhälsa för privatpersoner. Geras Solutions tillhandahåller också digital medicinteknisk utrustning till vårdgivare för beslutsstöd och administration av kognitiva utredningar vid misstänkt kognitiv sjukdom.

Tjänsterna tillhandahålls från Sverige och i enlighet med svensk och europeisk lag. Se:  
 • Konsumentköplagen (1990:932)
 • Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
 • Patientdatalagen 2008:355
 • Patientsäkerhetslagen 2010:659
 • Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 
 • General Data Protection Regulation 2016:679 (ersätter Personuppgiftslagen)
 • Medical Device Directive (93/42/EEC) / Medical Device Regulation (2017/745)

Ändringar av dessa villkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor. Användare av appen har löpande tillgång till information om detta direkt via appen eller via våra hemsidor.

Hur vi använder personlig information

För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet och tillhandahålla bästa möjliga service, behöver vi behandla persondata. Läs mer om detta i vår integritetspolicy. 

 Inspelning av videosamtal

Vi sparar alla möten, både i video och textformat, mellan våra användare och våra specialister. Detta görs mestadels för kvalitetskontroll, så att vi ska kunna garantera bästa möjliga tjänst. På begäran kan användarna få en kopia av inspelningarna.

Prissättning och betalmetoder

Geras Solutions tillhandahåller privat hälso- och sjukvård och deltar inte för närvarande i nationella sjukförsäkringssystem. Användare förväntas därför betala med egna medel. Vi planerar dock samarbeten med de olika nationella sjukvårdssystemen i de länder vi är verksamma i, och dessa villkor kan komma att förändras i framtiden. Användare kommer att bli underrättade om eventuella förändringar.  

Priset på vår service anges i appen. Våra priser kan komma att ändras när som helst och kan variera mellan regioner.  

Vår riskreduktionsmodul är gratis, och användare kan ta del av denna när som helst.  
För att användarna ska få erhålla en komplett rapport med initial bedömning av specialist ska denne betala en engångsavgift. 

Vårt ansvar för dig

Vi ansvarar för eventuella förluster eller skador som du kan ha stött på som följd av försumlighet att respektera dessa användarvillkor från vår sida.  

Vår app och hemsida är utformad för att säkerställa de personuppgifter du angett till oss är skyddade, och vi vidtar ett antal åtgärder för att säkerställa att det förblir så. Du kan läsa mer om det i vår integritetspolicy.

Övrigt

Om några andra bekymmer, frågor eller problem uppstår, tveka inte att kontakta oss på admin@gerassolutions.com eller via vårt formulär på www.gerassolutions.com

Ladda ner Användarvillkoren i sin helhet

Om du vill läsa mer om våra användarvillkor kan du hitta den här i en separat fil.  

Klicka här för att ladda ner hela våra användarvillkor.