Minnesutredning hemifrån
- på dina villkor

Vi hjälper dig, eller din närstående att påbörja en digital minnesutredning. Du får en omfattande läkarbedömning som kan identifiera eventuell tidig kognitiv sjukdom, orsakat av exempelvis Alzheimers sjukdom. Även andra behandlingsbara tillstånd som påverkar hjärnans funktion bedöms.

Träffa en specialist direkt
Enkelt hemifrån i lugn och ro
Svar på din oro - hjälp vid behov
Patientavgift 300 kr - Frikort gäller.
Inkluderar testning och samtliga videomöten med sjuksköterska och läkare.
Patienter under 50 år hänvisas till vårdcentral.
I samverkan med

Svar på vanliga frågor från dig som:

”Demens finns i familjen, därför vill jag veta om jag är drabbad”
– Marianne, Stockholm
”Väntetiden för utredning på vårdcentralen var 10 veckor. På Minnesmottagningen.se fick jag prata med kunnig personal direkt.
– Hans, Helsingborg
“Min glömska togs på allvar och någon lyssnade på mina problem”
– Ann Marie, Fagersta

Snabbtest
- När bör man göra en minnesutredning?

Svara på 7 frågor för att se behov av eventuell utredning

Har du upplevt att du fått tilltagande minnessvårigheter?

Har du fått svårare att läsa, räkna eller svårt för att uttrycka dig?

Har du fallit oftare än tidigare?

Har du fått svårare att klara av praktiska sysslor i hemmet, såsom att laga mat, tvätta, koka kaffe eller hålla reda på din mediciner?

Upplever du att din personlighet har förändrats, tex blir oftare arg eller svårare att ta nya initiativ?

Har du fått det svårare att koncentrera dig?

Har du fått svårare att hitta i din omgivning eller inomhus?

Du beskriver inga symtom.
Det finns inga skäl för en vidare utredning.

Gör om testet

Du beskriver begränsade besvär. Det är osannolikt att du har en kognitiv sjukdom. Om dina problem har betydande påverkan på ditt vardagliga liv kan det vara skäl att utreda ändå.

Mer information om hur utredningen går till
Mer information om vikten av tidig utredning
Se lediga tider
Patientavgift för digital minnesutredning: 300 kr (frikort gäller)
Gör om testet

Du beskriver flera uttalade problem och rekommenderas därför fortsatt utredning.

Mer information om hur utredningen går till
Mer information om vikten av tidig utredning
Se lediga tider
Patientavgift för digital minnesutredning: 300 kr (frikort gäller)
Gör om testet

Snabbtest - bör jag göra en minnesutredning?

Svara på 7 frågor för vägledning och behov av eventuell utredning

Har du upplevt att du fått tilltagande minnessvårigheter?

Snabbtest - bör jag göra en minnesutredning?

Svara på 7 frågor för vägledning och behov av eventuell utredning

Har du fått svårare att läsa, räkna eller svårt för att uttrycka dig?

Snabbtest - bör jag göra en minnesutredning?

Svara på 7 frågor för vägledning och behov av eventuell utredning

Har du fallit oftare än tidigare?

Snabbtest - bör jag göra en minnesutredning?

Svara på 7 frågor för vägledning och behov av eventuell utredning

Har du fått svårare att klara av praktiska sysslor i hemmet, såsom att laga mat, tvätta, koka kaffe eller hålla reda på din mediciner?

Snabbtest - bör jag göra en minnesutredning?

Svara på 7 frågor för vägledning och behov av eventuell utredning

Upplever du att din personlighet har förändrats, tex blir oftare arg eller svårare att ta nya initiativ?

Snabbtest - bör jag göra en minnesutredning?

Svara på 7 frågor för vägledning och behov av eventuell utredning

Har du fått det svårare att koncentrera dig?

Snabbtest - bör jag göra en minnesutredning?

Svara på 7 frågor för vägledning och behov av eventuell utredning

Har du fått svårare att hitta i din omgivning eller inomhus?

Snabbtest - bör jag göra en minnesutredning?

Svara på 7 frågor för vägledning och behov av eventuell utredning

Du beskriver inga symtom. Det finns inga skäl för en vidare utredning.

Snabbtest - bör jag göra en minnesutredning?

Svara på 7 frågor för vägledning och behov av eventuell utredning

Du beskriver begränsade besvär. Det är osannolikt att du har en kognitiv sjukdom. Om dina problem har betydande påverkan på ditt vardagliga liv kan det vara skäl att utreda ändå.

Snabbtest - bör jag göra en minnesutredning?

Svara på 7 frågor för vägledning och behov av eventuell utredning

Du beskriver flera uttalade problem och rekommenderas därför fortsatt utredning

Det är enkelt att få hjälp

1

Introduktionsmöte för minnesutredning
Se lediga tider

2

Genomför minnestester och gå igenom symtom, sjukdomshistorik mm. i appen
eller

3

Uppföljningsmöte med läkare (testanalys, utlåtande, planering och eventuell remiss vid behov av fortsatt utredning)

Under ett första videomöte med sjuksköterska får du en introduktion till utredningen. Du blir också guidad i hur du kommer igång med appen.

Här kan du på ett enkelt sätt, i lugn och ro, gå igenom de moment som ligger till grund för en läkarbedömning. Du börjar med att svara på ett antal frågor om din situation och hälsa, för att sedan göra det kognitiva test som används för att undersöka olika kognitiva funktioner i hjärnan. Det är också möjligt att involvera närstående för att bidra med insikter till utredningen.

Resultaten granskas och analyseras av din läkare. I ett videomöte går du och din läkare sedan tillsammans igenom resultaten. Du får vägledning och stöd i fall det finns behov av eventuella ytterligare utredningsinsatser, så som röntgen och blodprov. Dessa hanteras i så fall via din vårdcentral.

Notera att en slutlig diagnos av exempelvis Alzheimers sjukdom enbart kan ställas efter en komplett utredning, inklusive blodprov och röntgen.


Det är enkelt att få hjälp

1

Introduktionsmöte med sjuksköterska
Se lediga tider

2

Frågor och minnestester i appen

3

Uppföljningsmöte med läkare (testanalys, utlåtande, planering och eventuell remiss vid behov av fortsatt utredning)

Under ett första videomöte med sjuksköterska får du en introduktion till utredningen. Du blir också guidad i hur du kommer igång med appen.

Här kan du på ett enkelt sätt, i lugn och ro, gå igenom de moment som ligger till grund för en läkarbedömning. Du börjar med att svara på ett antal frågor om din situation och hälsa, för att sedan göra det kognitiva test som används för att undersöka olika kognitiva funktioner i hjärnan. Det är också möjligt att involvera närstående för att bidra med insikter till utredningen.

Resultaten granskas och analyseras av din läkare. I ett videomöte går du och din läkare sedan tillsammans igenom resultaten. Du får vägledning och stöd i fall det finns behov av eventuella ytterligare utredningsinsatser, så som röntgen och blodprov. Dessa hanteras i så fall via din vårdcentral.

Notera att en slutlig diagnos av exempelvis Alzheimers sjukdom enbart kan ställas efter en komplett utredning, inklusive blodprov och röntgen.


Hjärnhälsa för alla

Gör en digital utredning av minne och andra kognitiva funktioner - få vägledning och råd om hur du håller hjärnan frisk.

Vi hjälper dig med en objektiv bedömning av din minnesförmåga utifrån metoder baserade på den senaste forskningen. Vi ger stöd för att identifiera eventuell tidig demenssjukdom, så som Alzheimers, men också annat som påverkar hjärnans funktioner, såsom utbrändhet och depression. 

Vad innebär försämrad hjärnhälsa?

Försämrat minne och sämre kognition kan visa sig på många sätt men behöver inte innebära att du håller på att utveckla en demenssjukdom. Liknande besvär kan uppstå vid exempelvis stress & sömnsvårigheter.

Läs nedan om hur försämring av minne och andra kognitiva funktioner kan yttra sig i vardagen.

Uppmärksamhet

Du får svårt att hålla tråden i ett samtal, vad du håller på att prata om, hålla koncentrationen eller följa skriftliga eller muntliga instruktioner. Du kan även få svårt med huvudräkning.

Minne

Du får svårt att komma ihåg vad som precis har hänt, vad som hände igår, förra veckan eller vad någon just har sagt. Det kan också vara svårt att passa tider eller veta vilken dag eller år det är. Att komma ihåg vad som sagts i ett samtal, namn på personer du känner kan vara svårt. Du glömmer möten, bokade tider eller bjudningar.

Språk

Du får svårt att hitta eller förstå ord. Du använder omskrivningar eller förenklingar av ord du inte kommer på. Det kan också vara svårt att tala ett främmande språk du tidigare behärskat väl.

Exekutiva funktioner

Du känner dig håglös och initiativlös, har svårt att komma dig för med något, svårt att lösa uppgifter som att betala räkningar, använda kontokort, följa en bruksanvisning eller använda apparater.

Rumsuppfattning

Du får svårt att hitta i miljöer du borde hitta i, i nya miljöer eller ditt närområde. Du kan få svårt att köra eller parkera bilen, särskilt i mörker. Du kan också få svårt att anpassa kroppsrörelser, som exempelvis när du sätter
dig på en stol eller svårt att rita tredimensionella figurer.

Beteende

Personlighet, vanor och beteende förändras. Du får humörförändringar som nedstämdhet, irritation eller nedsatt energi. Du kan bli mer impulsiv, få svårt att uppfatta sociala signaler, blir mer ohämmad, känslosam, eller känner dig mer likgiltig. Du kan också bli mer upprörd och arg än du normalt blir.

Uppmärksamhet

Du får svårt att hålla tråden i ett samtal, vad du håller på att prata om, hålla koncentrationen eller följa skriftliga eller muntliga instruktioner. Du kan även få svårt med huvudräkning.

Minne

Du får svårt att komma ihåg vad som precis har hänt, vad som hände igår, förra veckan eller vad någon just har sagt. Det kan också vara svårt att passa tider eller veta vilken dag eller år det är. Att komma ihåg vad som sagts i ett samtal, namn på personer du känner kan vara svårt. Du glömmer möten, bokade tider eller bjudningar.

Språk

Du får svårt att hitta eller förstå ord. Du använder omskrivningar eller förenklingar av ord du inte kommer på. Det kan också vara svårt att tala ett främmande språk du tidigare behärskat väl.

Exekutiva funktioner

Du känner dig håglös och initiativlös, har svårt att komma dig för med något, svårt att lösa uppgifter som att betala räkningar, använda kontokort, följa en bruksanvisning eller använda apparater.

Rumsuppfattning

Du får svårt att hitta i miljöer du borde hitta i, i nya miljöer eller ditt närområde. Du kan få svårt att köra eller parkera bilen, särskilt i mörker. Du kan också få svårt att anpassa kroppsrörelser, som exempelvis när du sätter
dig på en stol eller svårt att rita tredimensionella figurer.

Beteende

Personlighet, vanor och beteende förändras. Du får humörförändringar som nedstämdhet, irritation eller nedsatt energi. Du kan bli mer impulsiv, få svårt att uppfatta sociala signaler, blir mer ohämmad, känslosam, eller känner
dig mer likgiltig. Du kan också bli mer upprörd och arg än du normalt blir.

Minnesmottagningen

Finns i surfplatta och smarta telefoner

Hälsohistorik

Berätta om din situation och hälsostatus genom att svara på ett antal frågor. Detta är viktigt för att skapa förståelse kring eventuella problem och vad som kan vara orsaken till dessa.

Läs mer under "Forskning och evidens".

Kognitiva tester

Reaktionsförmåga, korttidsminne och språklig förmåga är några exempel på funktioner som vi undersöker genom dessa tester.
Läs mer under "Forskning och evidens".

Anhörigperspektiv

Anhörigas berättelse är en viktig del i en minnesutredning och värderingen av kognitiva besvär. En nära släkting, vän eller partner har möjlighet att svara på frågor för att bidra med deras perspektiv.

Läs mer under "Forskning och evidens".

Håll hjärnan frisk

Detta verktyg är baserat på den senaste forskningen och guidar och stöttar dig mot en livsstil som främjar din hjärnhälsa.

Läs mer under  "Håll hjärnan frisk"och "Forskning och evidens".

Vad händer efter att du har genomfört den digitala minnesutredningen?

Efter att du genomfört alla delar kommer våra specialistläkare att titta vidare på resultaten i detalj. Därefter får du återkoppling innehållande:

  • Sammanfattade resultat och utlåtande om din hjärnhälsa
  • Råd kring vad du kan göra för att hålla hjärnan frisk
  • Vägledning och råd kring eventuellt behov av fortsatt utredning via vårdcentral

Om ditt resultat indikerar att att det finns anledning till fortsatt utredning bör du också ta med dig rapporten till din vårdcentral. Innehållet är framtaget av specialist och kommer vara till stor hjälp för din allmänläkare på vårdcentralen, så att du får tillgång till bästa möjliga vård. 

Varför är det viktigt att upptäcka försämrad hjärnhälsa tidigt?

Försämrat minne kan, men måste inte, vara början på demenssjukdom. Många som utvecklar en demenssjukdom har till en början lindrigare besvär, så kallad mild kognitiv svikt. Men alla med mild kognitiv svikt utvecklar inte en demenssjukdom. Andra behandlingsbara sjukdomar såsom exempelvis en störd sköldkörtelfunktion eller depression kan ge liknande symtom och bör därför identifieras och behandlas tidigt.

Forskningen talar för att det är värdefullt att minimera riskfaktorer och behandla t.ex. Alzheimers sjukdom tidigt i sjukdomsförloppet. Du kan läsa mer om behandling och specifika sjukdomar under "Om hjärnan" och "Sjukdomar".

Den senaste forskningen visar också att förändring av vissa vanor tidigt i livet minskar risken för att drabbas av kognitiv sjukdom och demens. Det är också möjligt att förbättra kognitiva funktioner genom livsstilsrelaterade åtgärder kopplat till kost, motion, social interaktion och hjärnträning.  

Läs mer under "Håll hjärnan frisk."

Det är inte alla som känner sig bekväma med att gå till en minnesmottagning på sjukhuset. Ofta är också väntetiderna långa för att få en bedömning av sina minnesbesvär. Det kan också kännas lugnare att få testa sitt minne i en trygg hemmiljö. Om du känner igen dig i detta så kanske Minnesmottagningen.se kan vara något för dig.

Målet med vår digitala minnesutredning är att alla som vill ska, på ett enkelt sätt, få tillgång till en första professionell läkarbedömning av sin hjärnhälsa, sin kognitiva status, och vid behov sätta in åtgärder och behandling tidigt i förloppet.

Bättre hjärnhälsa för alla - helt enkelt.

Klinisk evidens

Minnesmottagningens app är ett stöd för kognitiv bedömning, utvecklat av Geras Solutions och kliniskt testat vid Karolinska Universitetssjukhuset. Appen är ett CE-märkt medicintekniskt verktyg med ett kognitivt testbatteri, men appen innehåller också ett flertal andra etablerade ramverk för bedömning av olika aspekter relaterade till hjärnhälsa.

Läs mer om bakomliggande forskning och kliniska studier under
Forskning & evidens".

Vi hjälper dig som upplever minnesproblem

Med stor erfarenhet av att hjälpa individer med oro för kognitiva sjukdomar erbjuder vi digital utredning.  Du får träffa en specialist direkt - enkelt hemifrån i lugn och ro.
Vi hjälper dig som upplever minnesproblem
Med stor erfarenhet av att hjälpa individer med oro för kognitiva sjukdomar erbjuder vi digital utredning. Du får träffa en specialist direkt - enkelt hemifrån i lugn och ro.
Patientavgift 300 kr - Frikort gäller.
Inkluderar testning och samtliga videomöten med sjuksköterka och läkare. Patienter under 50 år hänvisas till vårdcentral.

Partners

Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Se vår integritetspolicy för mer information.