Om utredning

Utredning för en misstänkt kognitiv sjukdom/demenssjukdom innehåller många pusselbitar. Det finns i dagsläget inget enskilt prov eller test som ger ett snabbt svar. Utredningen innehåller därför många olika delar och moment för att en eventuell diagnos ska kunna ställas. Utredningens delar finns specificerat i ett nationellt vårdprogram som beskriver de ingående delarna tydligt. Förenklat så delar man upp det hela i en basal demensutredning och en utvidgad demensutredning. Den basala utredningen utförs oftast inom primärvården och den utvidgade genomförs på en specialiserad minnesmottagning eller kognitiv mottagning.

Mårten Fällman, Legitimerad läkare, Medicinskt ansvarig Minnesmottagningen.se
Uppdaterad: 19 Juli, 2023
Publicerad: 7 Aug, 2023

Test för demens - och Alzheimers sjukdomOm utredningBasal demensutredningUtvidgad demensutredningVikten av tidig utredningBehandling
Vi hjälper dig som upplever minnesproblem
Med stor erfarenhet av att hjälpa individer med oro för kognitiva sjukdomar erbjuder vi digital utredning. Du får träffa en specialist direkt - enkelt hemifrån i lugn och ro.
Patientavgift 300 kr - Frikort gäller.
Inkluderar testning och samtliga videomöten med sjuksköterka och läkare. Patienter under 50 år hänvisas till vårdcentral.