Test för demens- och Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom, eller förkortat ”Alzheimer”, är en allvarlig neurodegenerativ sjukdom som påverkar miljontals människor över hela världen. Det är en progressiv sjukdom som påverkar hjärnan och leder till minnesförlust, kognitiva störningar och beteendeförändringar. Det finns även andra demenssjukdomar som är mindre vanliga, så som vaskulärdemens, Parkinson demens, lewybodydemens, frontallobsdemens samt blandvarianter av dessa. För att förstå om du kan vara i riskzonen för exempelvis Alzheimer eller om du visar tidiga tecken på sjukdomen, kan det vara till hjälp att testa dina symtom. Det finns självtester tillgängliga som kan ge en indikation på om du bör söka medicinsk hjälp och genomgå en grundligare utvärdering.

Här kan du göra ett snabbtest för att värdera om du upplever vanligt förekommande symtom för tidig demenssjukdom, så som exempelvis Alzheimers sjukdom – snabbtest.

Förståelse för Alzheimer och symtom på demenssjukdom

För att kunna bedöma dina egna symtom är det viktigt att förstå vad demenssjukdom är och vilka de vanligaste symtomen är. Det främsta kännetecknet för sjukdomen är minnesförlust, särskilt när det gäller nyinlärd information. Andra tidiga symtom kan inkludera svårigheter att hitta ord, förvirring om tid och plats, problem med problemlösning och minskad förmåga att utföra vardagliga uppgifter.

Vad är Alzheimer?
Alzheimer är en typ av demenssjukdom som gradvis förstör hjärnceller och orsakar minnesförlust och kognitiva störningar. Sjukdomen kännetecknas av bildande av klumpar vid nervtrådarna, så kallade amyloida plack. Det består främst av beta-amyloid, ett slags protein som även förekommer i en frisk hjärna. Placken uppträder först i hippocampus (hjärnans minnescentrum) och sprider sig med tiden till andra delar av hjärnan. Andra typiska förändningar vid alzheimer är fibriller, även kallade tangles. Detta är mindre trådlikande strukturer som bildas av proteinet tau inuti hjärnans celler. Fibrillerna hindrar transporten av näringsämnen i nervcellerna. Sammantaget påverkar dessa förändringar kommunikationen mellan hjärncellerna. Det övergripande resultatet är att det blir svårare att tänka tydligt och minnas information.

Vanliga symtom på Alzheimer
Förutom minnesförlust kan personer med Alzheimer eller andra demenssjukdomar också uppleva svårigheter att hitta ord, förvirring om tid och plats, problem med problemlösning, svårigheter att fatta beslut, förändringar i humör och beteende, samt svårigheter att utföra vardagliga uppgifter som att klä sig själv eller laga mat. Dessa symtom kan gradvis förvärras över tiden. Utöver dessa vanliga symtom kan det finnas andra mindre kända symtom som också kan vara tecken på Alzheimer. En sådan är svårigheter att hantera pengar och ekonomi. Personer med Alzheimer kan ha svårt att förstå pengars värde och kan göra dåliga ekonomiska beslut. Det kan också vara svårt för dem att hålla reda på sina pengar och betala räkningar i tid.

Andra mindre kända symptom är sömnstörningar. Personer med Alzheimer kan ha svårt att somna eller sova genom hela natten. De kan vakna upp flera gånger under natten och ha svårt att somna om. Detta kan leda till trötthet och dagtrötthet under dagen. Ytterligare ett mindre känt symptom är förändringar i aptiten. Personer med Alzheimer kan uppleva en minskad aptit eller en förändrad smakupplevelse. De kan förlora intresset för mat och gå ner i vikt. Detta kan vara farligt eftersom det kan leda till undernäring och försämrad hälsa. Som du kan se finns det många olika symtom på Alzheimer, och de kan variera från person till person. Det är viktigt att vara medveten om dessa symtom och söka medicinsk hjälp om du misstänker att du eller någon i din närhet kan ha Alzheimer. Ju tidigare sjukdomen upptäcks, desto bättre är chanserna att få tillgång till behandlingar som kan förbättra livskvaliteten. Det är också viktigt för att möjliggöra rätten till tillgängliga stödinsatser så väl som att ge närstående förståelse för funktionsnivå och rätt bemötande.

Självtest för att identifiera tidiga tecken på Alzheimer och demenssjukdom

Ett självtest kan vara ett användbart verktyg för att bedöma om du upplever tidiga tecken på Alzheimer. Det är viktigt att komma ihåg att ett självtest bara ger en indikation och inte kan ersätta en professionell bedömning. Om du oroar dig för dina symtom eller har misstankar om att du kan ha Alzheimer, bör du genomföra en mer omfattande utredning.

Hur man utför ett självtest
Ett självtest för Alzheimer omfattar en serie frågor relaterat till upplevda symtom. Dessa bör enbart ses som stöd för att värdera om det finns anledning att genomföra mer omfattande testning. Om det finns behov av mer utförlig testning och läkarbedömning kan dessa tester också genomföras hemifrån digitalt. Detta sker efter en initial dialog med sjuksköterska. Uppgifterna som då genomförs syftar till att bedöma din minnesfunktion och kognition. Du kan bli ombedd att upprepa en serie ord eller siffror, att rita en klocka, eller att svara på frågor om tidigare händelser. Genom att utföra dessa uppgifter ges en bild av de områden där du upplever svårigheter. För en mer omfattande bedömning bör även andra aspekter vägas in, med anledning av detta följer ett antal frågor om sjukdomshistorik mm. Även närstående bör involveras för att ge ett mer omfattande underlag för en läkarbedömning.

Att tolka resultaten av självtest
Det är viktigt att komma ihåg att resultaten av ett självtest aldrig ska ses som indikation på en slutgiltig diagnos. Om du får förståelse för att du kan uppleva tidiga tecken på Alzheimer, bör du söka medicinsk hjälp för en mer omfattande utvärdering. Läkare som genomför en basal- eller utvidgad demensutredning nyttjar en rad olika metoder, inklusive fysiska och kognitiva tester, röntgen, en rad olika blodprover samt i vissa fall ryggvätskeprov. Detta blir underlag för en helhetsbedömning och för att kunna utesluta andra behandlingsbara sjukdomar innan en slutlig diagnos ställs.

När och varför du ska söka medicinsk hjälp

Att söka medicinsk hjälp i ett tidigt skede är viktigt för att få tidig behandling och stöd. Det finns en rad behandlingsbara sjukdomar med kognitiv svikt som en del av symtombilden. Dessa kan med rätt insatser behandlas framgångsrikt. Tidig upptäckt av Alzheimer och andra demenssjukdomar kan idag inte resultera i att sjukdomen botas men behandling kan lindra symtom, möjliggöra bättre stöd och planering för framtiden.

Vikten av tidig upptäckt
Att upptäcka sjukdom i ett tidigt skede ger dig möjlighet att lära dig om sjukdomen, hitta lämpliga behandlingar och söka stöd och resurser. Genom att vara medveten om dina symtom kan du också vidta åtgärder för att försöka förbättra dina kognitiva funktioner och livskvalitet.

När du ska kontakta en läkare
Om du upplever minnesförlust, kognitiva störningar eller andra symtom som kan indikera Alzheimer, bör du kontakta en läkare. En läkare kan utföra en grundlig utvärdering av dina symtom och rekommendera vidare åtgärder. Det är viktigt att komma ihåg att tidigare diagnos och behandling kan göra en stor skillnad när det gäller att hantera sjukdomen.

Att leva med Alzheimer och demenssjukdom

För personer som har diagnosticerats med exempelvis Alzheimer kan vardagen vara en stor utmaning. Det är viktigt att ha strategier och stöd för att hantera de dagliga utmaningarna.

Hantera dagliga utmaningar
Det finns olika sätt att hantera de dagliga utmaningarna som kan uppstå med Alzheimer. Det kan innebära att använda minnesstöd, strukturerade rutiner och att involvera andra människor i din vård och stöd. Att kommunicera öppet med dina nära och kära om dina behov och att ta emot professionellt stöd kan vara till stor hjälp.

Stöd och resurser för personer med Alzheimer
Det finns många resurser och organisationer som är inriktade på att stödja personer med Alzheimer och deras familjer. Dessa resurser kan erbjuda information, rådgivning, utbildning och socialt stöd. Att ansluta till dessa samhällsnätverk kan vara extremt värdefullt och hjälpa till att underlätta den dagliga livsföringen för personer med Alzheimer.

Förebyggande åtgärder och livsstilsförändringar

Även om det inte finns något botemedel för Alzheimer, finns det vissa förebyggande åtgärder och livsstilsförändringar som kan bidra till att minska risken eller fördröja sjukdomens progression.

Hälsosam kost och motion
Att äta en hälsosam kost som är rik på frukt, grönsaker och fisk kan vara fördelaktigt för din hjärna. Regelbunden fysisk aktivitet kan också bidra till att förbättra blodflödet till hjärnan och främja kognitiv hälsa.

Mental träning och aktiviteter
Att hålla hjärnan aktiv genom att engagera sig i intellektuellt utmanande aktiviteter kan också vara fördelaktigt för att bibehålla kognitiv funktion. Exempel på sådana aktiviteter kan vara att läsa, lära sig nya saker, lösa pussel eller delta i sociala aktiviteter.

Att testa dina symtom för Alzheimer kan vara en viktig första steg för att få en bättre förståelse för din egen situation och för att kunna vidta rätt åtgärder. Kom ihåg att självtester inte ersätter en läkares bedömning, men de kan ge en indikation på om du bör söka vidare medicinsk hjälp. Genom att vara medveten om dina symtom, söka tidig diagnos och få lämpligt stöd, kan du ta kontroll över din egen hälsa och livskvalitet.

Anette Wiklund, Överläkare, Specialist i Geriatrik och Kognitiv Medicin
Granskad av:  Överläkare, Specialist i Geriatrik och Kognitiv Medicin
Uppdaterad: 24 Mars, 2023
Publicerad: 15 december, 2020

Test för demens - och Alzheimers sjukdomOm utredningBasal demensutredningUtvidgad demensutredningVikten av tidig utredningBehandling
Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Se vår integritetspolicy för mer information.