Test för demens- och Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom, i folkmun eller vardagstal ”Alzheimers”, är en allvarlig neurodegenerativ sjukdom som påverkar miljontals människor över hela världen. Det är en progressiv sjukdom som påverkar hjärnan och leder till minnesförlust, kognitiva störningar och beteendeförändringar.

Det finns även andra demenssjukdomar som är mindre vanliga, så som vaskulär demens, Parkinsondemens, Lewy body demens, frontallobsdemens samt blandvarianter av dessa. Demenssjukdom är samlingsnamnet för alla dessa olika typer av sjukdomar tillsammans. Längst har man kommit med att utveckla olika möjliga behandlingsalternativ vid Alzheimers sjukdom.

Men det är inte alltid lätt att särskilja sjukdomarna och inte sällan är det en blandning av Alzheimers sjukdom och vaskulär demens. Av den anledningen prövar man inte sällan att behandla med de läkemedel som används vid Alzheimers sjukdom.

För att förstå om du kan vara i riskzonen för exempelvis Alzheimers sjukdom eller om du visar tidiga tecken på sjukdomen, kan det vara till hjälp att testa dina symtom. Det finns självtester tillgängliga som kan ge en indikation på om du bör söka medicinsk hjälp och genomgå en grundligare utvärdering.

Här kan du göra ett snabbtest för att värdera om du upplever vanligt förekommande symtom för tidig demenssjukdom, så som exempelvis Alzheimers sjukdom – snabbtest.

Förståelse för Alzheimers sjukdom och symtom på demenssjukdom

För att kunna bedöma dina egna symtom är det viktigt att förstå vad demenssjukdom är och vilka de vanligaste symtomen är.

Det främsta kännetecknet är minnesförlust, särskilt när det gäller nyinlärd information.

Andra tidiga symtom kan inkludera svårigheter att hitta ord, förvirring om tid och plats, problem med problemlösning och minskad förmåga att utföra vardagliga uppgifter.

Vi hjälper dig som upplever minnesproblem

Med stor erfarenhet av att hjälpa individer med oro för kognitiva sjukdomar erbjuder vi digital utredning. Du får träffa en specialist direkt - enkelt hemifrån i lugn och ro.

Vad är Alzheimers sjukdom?

Alzheimers sjukdom är en typ av demenssjukdom som gradvis förstör hjärnceller och orsakar minnesförlust och kognitiva störningar. Sjukdomen kännetecknas av bildande av klumpar runt nervcellerna i hjärnan, så kallade amyloida plack.

Det består främst av beta-amyloid, ett slags protein som även förekommer i en frisk hjärna. Placken uppträder först i hippocampus (hjärnans minnescentrum) och sprider sig med tiden till andra delar av hjärnan.

Andra typiska förändringar vid Alzheimers sjukdom är fibriller, även kallade tangles. Detta är mindre trådliknande strukturer som bildas av proteinet tau inuti hjärnans celler. Fibrillerna hindrar transporten av näringsämnen i nervcellerna.

auproteinet är viktig för nervcellens ”skelett” som också är viktigt för transport inne i cellen. När Alzheimers sjukdom utvecklas förstörs den inre strukturen i nervcellen som då dör. Sammantaget påverkar dessa förändringar kommunikationen mellan hjärncellerna. Det övergripande resultatet är att det blir svårare att tänka tydligt och minnas information.

Vanliga symtom på Alzheimers sjukdom

Förutom minnesförlust kan personer med Alzheimers sjukdom eller andra demenssjukdomar också uppleva svårigheter att hitta ord, förvirring om tid och plats, problem med problemlösning, svårigheter att fatta beslut, förändringar i humör och beteende, samt svårigheter att utföra vardagliga uppgifter som att klä sig själv eller laga mat.

Dessa symtom kan gradvis förvärras över tiden. Utöver dessa vanliga symtom kan det finnas andra mindre kända symtom som också kan vara tecken på Alzheimers sjukdom.

En sådan är svårigheter att hantera pengar och ekonomi. Personer med Alzheimers sjukdom kan ha svårt att förstå pengars värde och kan göra dåliga ekonomiska beslut. Det kan också vara svårt för dem att hålla reda på sina pengar och betala räkningar i tid.

Andra mindre kända symtom är sömnstörningar. Personer med Alzheimers sjukdom kan ha svårt att somna eller sova genom hela natten. De kan vakna upp flera gånger under natten och ha svårt att somna om. Detta kan leda till trötthet och dagtrötthet under dagen.

Ytterligare ett mindre känt symtom är förändringar i aptiten. Personer med Alzheimers sjukdom kan uppleva en minskad aptit eller en förändrad smakupplevelse. Som du kan se finns det många olika symtom på Alzheimers sjukdom, och de kan variera från person till person.

Det är viktigt att vara medveten om dessa symtom och söka medicinsk hjälp om du misstänker att du eller någon i din närhet kan ha Alzheimers sjukdom.

Ju tidigare sjukdomen/sjukdomarna upptäcks, desto bättre är chanserna att få tillgång till behandlingar som kan förbättra livskvaliteten. Det är också viktigt för att möjliggöra rätten till tillgängliga stödinsatser så väl som att ge närstående förståelse för funktionsnivå och rätt bemötande.

Självtest för att identifiera tidiga tecken på Alzheimers sjukdom och demenssjukdom

Ett självtest kan vara ett användbart verktyg för att bedöma om du upplever tidiga tecken på Alzheimers sjukdom. Det är viktigt att komma ihåg att ett självtest bara ger en indikation och inte kan ersätta en professionell bedömning.

Om du oroar dig för dina symtom eller har misstankar om att du kan ha Alzheimers sjukdom, bör du genomföra en mer omfattande utredning.

Hur man utför ett självtest

Ett självtest för Alzheimers sjukdom omfattar en serie frågor relaterat till upplevda symtom. Dessa bör enbart ses som stöd för att värdera om det finns anledning att genomföra mer omfattande testning.

Om det finns behov av mer utförlig testning och läkarbedömning kan dessa tester också genomföras hemifrån digitalt. Detta sker efter en initial dialog med sjuksköterska. Uppgifterna som då genomförs syftar till att bedöma din minnesfunktion och kognition.

Du kan bli ombedd att upprepa en serie ord eller siffror, att rita en klocka, eller att svara på frågor om tidigare händelser. Genom att utföra dessa uppgifter ges en bild av de områden där du upplever svårigheter.

För en mer omfattande bedömning bör även andra aspekter vägas in, med anledning av detta följer ett antal frågor om sjukdomshistorik mm. Även närstående bör involveras för att ge ett mer omfattande underlag för en läkarbedömning.

Vi hjälper dig som upplever minnesproblem

Med stor erfarenhet av att hjälpa individer med oro för kognitiva sjukdomar erbjuder vi digital utredning. Du får träffa en specialist direkt - enkelt hemifrån i lugn och ro.

Att tolka resultaten av självtest

Det är viktigt att komma ihåg att resultaten av ett självtest aldrig ska ses som indikation på en slutgiltig diagnos. Om du får förståelse för att du kan uppleva tidiga tecken på Alzheimers sjukdom, bör du söka medicinsk hjälp för en mer omfattande utvärdering.

Läkare som genomför en basal- eller utvidgad demensutredning nyttjar en rad olika metoder, inklusive fysiska och kognitiva tester, röntgen, en rad olika blodprover samt i vissa fall ryggvätskeprov. Detta blir underlag för en helhetsbedömning och för att kunna utesluta andra behandlingsbara sjukdomar innan en slutlig diagnos ställs.

När och varför du ska söka medicinsk hjälp

Att söka medicinsk hjälp i ett tidigt skede är viktigt för att få tidig behandling och stöd. Det finns en rad behandlingsbara sjukdomar med kognitiv svikt som en del av symtombilden.

Dessa kan med rätt insatser behandlas framgångsrikt. Tidig upptäckt av Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar kan idag inte resultera i att sjukdomen botas men behandling kan lindra symtom, möjliggöra bättre stöd och planering för framtiden.

Vikten av tidig upptäckt

Att upptäcka sjukdom i ett tidigt skede ger dig möjlighet att lära dig om sjukdomen, hitta lämpliga behandlingar och söka stöd och resurser.

Genom att vara medveten om dina symtom kan du också vidta åtgärder för att försöka förbättra dina kognitiva funktioner och livskvalitet. Det ger familjen också möjlighet att planera för framtiden och i den bästa av världar också uttrycka vad som är viktigt även i senare skeden av sjukdomen.

När du ska kontakta en läkare

Om du upplever minnesförlust, kognitiva störningar eller andra symtom som kan indikera Alzheimers sjukdom, bör du kontakta en läkare.

En läkare kan utföra en grundlig utvärdering av dina symtom och rekommendera vidare åtgärder. Det är viktigt att komma ihåg att tidigare diagnos och behandling kan göra en stor skillnad när det gäller att hantera sjukdomen.

Att leva med Alzheimers sjukdom och demenssjukdom

För personer som har diagnosticerats med exempelvis Alzheimers sjukdom kan vardagen vara en stor utmaning. Det är viktigt att ha strategier och stöd för att hantera de dagliga utmaningarna.

Hantera dagliga utmaningar

Det finns olika sätt att hantera de dagliga utmaningarna som kan uppstå med Alzheimers sjukdom.

Det kan innebära att använda minnesstöd, strukturerade rutiner och att involvera andra människor i din vård och stöd. Att kommunicera öppet med nära och kära om dina behov och att ta emot professionellt stöd kan vara till stor hjälp.

Stöd och resurser för personer med Alzheimers sjukdom

Det finns många resurser och organisationer som är inriktade på att stödja personer med Alzheimers sjukdom och deras familjer.

Dessa resurser kan erbjuda information, rådgivning, utbildning och socialt stöd. Att ansluta till dessa samhällsnätverk kan vara extremt värdefullt och hjälpa till att underlätta den dagliga livsföringen för personer med Alzheimers sjukdom.

Förebyggande åtgärder och livsstilsförändringar

Även om det inte finns något botemedel för Alzheimers sjukdom, finns det vissa förebyggande åtgärder och livsstilsförändringar som kan bidra till att minska risken eller fördröja sjukdomens progression.

Hälsosam kost och motion

Att äta en hälsosam kost som är rik på frukt, grönsaker och fisk kan vara fördelaktigt för din hjärna.

Regelbunden fysisk aktivitet kan också bidra till att förbättra blodflödet till hjärnan och främja kognitiv hälsa. Lite förenklat är ”medelhavskost” är bra för hjärnan. Det som är bra för hjärtat är också bra för hjärnan.

Mental träning och aktiviteter

Att hålla hjärnan aktiv genom att engagera sig i intellektuellt utmanande aktiviteter kan också vara fördelaktigt för att bibehålla kognitiv funktion. Exempel på sådana aktiviteter kan vara att läsa, lära sig nya saker, lösa pussel eller delta i sociala aktiviteter.

Att testa dina symtom för Alzheimers sjukdom kan vara ett viktigt första steg för att få en bättre förståelse för din situation och för att kunna vidta rätt åtgärder.

Kom ihåg att självtester inte ersätter en läkares bedömning, men de kan ge en indikation på om du bör söka vidare medicinsk hjälp. Genom att vara medveten om dina symtom, söka tidig diagnos och få lämpligt stöd, kan du ta kontroll över din egen hälsa och livskvalitet.

Johan Sundelöf, Överläkare, Specialist i Geriatrik och Palliativ Medicin
Granskad av:  Johan  Sundelöf, Överläkare, Specialist i Geriatrik och Palliativ Medicin
Uppdaterad: 4 december, 2023
Publicerad: 15 december, 2020

Test för demens - och Alzheimers sjukdomOm utredningBasal demensutredningUtvidgad demensutredningVikten av tidig utredningBehandling
Vi hjälper dig som upplever minnesproblem
Med stor erfarenhet av att hjälpa individer med oro för kognitiva sjukdomar erbjuder vi digital utredning. Du får träffa en specialist direkt - enkelt hemifrån i lugn och ro.
Patientavgift 300 kr - Frikort gäller.
Inkluderar testning och samtliga videomöten med sjuksköterka och läkare. Patienter under 50 år hänvisas till vårdcentral.
Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Se vår integritetspolicy för mer information.