This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Första bromsmedicinen mot Alzheimers godkänd i USA. Tydligt behov av verktyg för tidigare detektion

USA:s läkemedelsverk FDA har godkänt bioteknikföretagetBiogens behandling av Alzheimers sjukdom med adukanumab, som ska säljas undervarumärket Aduhelm. Behandlingen som motverkar avlagringar avbeta-amyloid från hjärnan blir den första av sitt slag. Efterfrågan blandpatienter väntas vara omfattande, men många utmaningar kvarstår innan behandlingi stor skala kommer bli aktuellt.

Läs mer