This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Välkommen att delta på höstens första lunchseminarium 25 augusti

Nu är anmälan öppen till höstens första i en serie lunchseminarier anordnade av Geras Solutions. Det finns få arenor för kunskapsutbyte inom fältet, dessa lunchseminarier är väldigt efterfrågade och upplevs viktiga för att hålla kunskapen levande inom ett område som berör så många individer i vårt samhälle. Vi kommer under hösten bjuda in till flera intressanta seminarier med olika teman.

Läs mer