This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Minnesmottagningen.se inkluderas i den offentligt ersatta vården

Minnesmottagningen.se är världens första digitala minnesmottagning dit privatpersoner kan vända sig för att få en initial utredning av minne och andra kognitiva funktioner med stöd från sjuksköterskor och specialister men utan att behöva besöka sjukvården. From med i höst är denna vård offentligt finansierad. Det kommer att öka möjligheten för personer att få en första utredning när det finns oro för kognitiva sjukdomar och demens.

Läs mer