Ny studie publicerad: Patienter ser fördelar med att genomföra kognitiv testning digitalt hemifrån.

Med åldrande befolkning kommer antalet personer med neurokognitiva störningar att öka, vilket skapar ett växande behov av snabb diagnos och behandling. Digitaliserade kognitiva test och utredningsmetoder kan leda till att fler personer kan testas utan ökad belastning på sjukvården. För framgångsrik implementering på bredare front är patienternas upplevelse och delaktighet av stor vikt.

För att ut forska äldres erfarenheter av att använda ett digital kognitiv test rekryterades en kognitivt frisk population av 70-åringar från en pågående longitudinell studie i norra Sverige. En kvalitativ studiedesign användes, där 132 deltagare genomförde den kognitiva testen. Efter testet svarade deltagarna på en kort enkät om sina erfarenheter av den digitala kognitiva testen. Deltagarna uppskattade möjligheten att genomföra ett kognitiv test i digital form hemifrån vid en tidpunkt som passar dem. 78% av deltagarna angav att de var “positiva” eller “mycket positiva” till att genomföra digital testning och enbart 3% angav att de ogillade testning i digitalt format. Negativa erfarenheter rapporterade svar att testet var uttröttande och att det ibland fanns svårigheter att hålla fokus genom hela testet.

Positiva kommentarer handlade ofta om att det fanns många olika delar med olika svårighetsnivåer. Flera påpekade användarvänligheten. Majoriteten av deltagarnaskrev att det digitala kognitiva testet var lätt att använda. Några citat fråndeltagare:

"Enkla bra frågor, lätt att hantera, lätt att använda"

"Att man kunde sitta själv och fylla i, det gjorde att jag hade tid att tänka"

Resultaten visade att möjligheten att göra testet på en plats- och vid en självvald tidpunkt var något som uppskattas av deltagare. Studien är en viktig pusselbit i arbetet med att möjliggöra testning med hjälp av telefon eller surfplatta i en bekant och bekväm miljö. Detta för att skapa förutsättningar för ett mer pålitligt resultat. I denna studie kunde vi se att deltagarna uppskattade den ökade tillgängligheten och upplevelsen av självständighet. Andra fynd var en positiv påverkan på besparade resor. De flesta patienterna ansåg att det digitala kognitiva testet var lätt att hantera.

Digitala vårdtjänster kan bidra till att göra vården mer jämlik, eftersom fler patienter kan få tillgång till en medicinsk bedömning. Eftersom Geras Solutions test är byggt på en plattform, är dess design och funktionalitet densamma för alla användare. Detta är positivt eftersom en testledares personlighet eller tolkning av svar inte påverkar resultatet. Resultaten av denna studie har visat att det digitala testet kan användas framgångsrikt utifrån patienternas preferenser.

Den stora fördelen med digitala tester är att minska den tid som hälso- och sjukvården spenderar på kognitions tester. Data visar att en tidsbesparing, och därmed kostnadsbesparingar, kan visas utan att resultatet äventyras. Tvärtom innebär standardiseringen att insamlade data bedöms vara mer relevant av vårdpersonal.

Läs mer om publicerad forskning här.

Fler nyheter

Se alla nyheter
Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Se vår integritetspolicy för mer information.