Minnesmottagningen.se inkluderas i den offentligt ersatta vården

Minnesmottagningen.se är världens första digitala minnesmottagning dit privatpersoner kan vända sig för att få en initial utredning av minne och andra kognitiva funktioner med stöd från sjuksköterskor och specialister men utan att behöva besöka sjukvården. From med i höst är denna vård offentligt finansierad.

Bakgrund

Kognitiv sjukdom som tex Alzheimers sjukdom är en växande folksjukdom. I takt med att vi lever allt längre förväntas också allt fler behöva genomgå en minnesutredning. Årligen insjuknar 20 000–25 000 individer i demenssjukdomar. Upp emot 30–40 % av dessa får aldrig någon diagnos och majoriteten av de som diagnostiseras får diagnosen först i sjukdomens senare stadier.

I Sverige finns ett nationellt vårdförlopp, "Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom" som bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer inom området. Vårdförloppets övergripande målsättningen är att fler personer med kognitiv svikt som kan misstänkas vara kognitiv sjukdom ska genomgå utredningar, de ska starta tidigare och med kortare utredningstider. För att klara av den målsättningen och den växande efterfrågan på utredning måste vi hitta innovativa arbetssätt som bygger på tillgänglighet, kvalitet och hälsoekonomi. Trycket på utredning beräknas också öka i samband med att stigmat minskar och nya bättre behandlingsmetoder kan komma inom relativt snar framtid.

”Vi vet att många har svårt att närma sig sjukvården för en ordentlig utredning när det finns oro för kognitiva sjukdomar och demens. Det kan vara skönt att få göra ett test av minne och andra kognitiva funktioner i en lugn och trygg hemmiljö i stället.”, säger dr. Johan Sundelöf, Överläkare, Specialist i Geriatrik och Palliativ Medicin vidMinnesmottagningen.se

Nytt stöd för tidig utredning

Via Minnesmottagningen.se får patienten i ett första steg direkt kontakt med sjuksköterska via videosamtal. De får då vägledning om hur utredningen genomförs. Patienter kan sedan själva, eller med hjälp av anhörig, genomföra utredningen från hemmet via appen – Minnesmottagningen. Efter genomgången sjukdomshistorik, screening för en rad relaterade tillstånd, kognitiv testning och genomgång av anhörigas syn på symtomutveckling så granskas underlaget av specialister. Detta följs av ett uppföljande möte med läkare via videosamtal där resultaten diskuteras och eventuella fortsatta utrednings- och vårdinsatser planeras. Metoden har utvecklats av det svenska bolaget Geras Solutions i samarbete med flertalet vårdcentraler och specialistmottagningar. Det kliniska innehållet har också testats vid bland annat Karolinska Universitetssjukhuset med goda resultat.

Genom nytt avtal som underleverantör i Region Sörmland kommer patienter i hela landet kunna dra nytta av förbättrad tillgänglighet.

"Med Minnesmottagningen.se kommer ett stort antal patienter få betydligt bättre stöd - på deras villkor. Detta kommer bli avgörande för att kunna möta vårdbehoven framöver" säger Vasil Pema, Specialist allmänmedicin och psykiatri samt Silvialäkare på Frösjö Vårdcentral, Region Sörmland.

Lanseringen kommer att ske under oktober via www.minnesmottagningen.se

Fler nyheter

Se alla nyheter
Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Se vår integritetspolicy för mer information.