Ny kvalitativ studie som visar på ett tidseffektivt och säkert sätt att diagnostisera patienter med kognitiv funktionsnedsättning

Högskolan Väst har publicerat en kvalitativ studie där Geras Solutions kognitiva test utvärderats. 15 ämnesexperter inom demensområdet samt vårdpersonal som använt Geras Solutions verktyg har genomgått strukturerade intervjuer om deras upplevelse av det digitala verktyget. Både vårdpersonalen och expertgruppen uttalar sig starkt positivt om verktyget och ser multipla fördelar med Geras Solutions kognitiva test för screening av kognitiv nedsättning.

Styrkor som framkommer i studien är bland annat förbättrad diagnostisk förmåga samt ökade möjligheter att identifiera tidig demens, särskilt vid svåra fall och hos yngre individer. Verktyget beskrivs som extremt tidseffektivt och resurssparande genom att bättre selektera patienter i behov av mer utförlig utredning och minska både arbetsbörda för vårdpersonal samt kostnader för samhället. Vårdpersonalen framhöll vidare att verktyget ger större möjligheter till standardisering av vårdförloppet vilket möjliggör lika vård för alla patienter i hela landet. Möjligheten att följa progressionen av kognitionsnedsättning över tid framhölls också som en stor styrka.

Slutligen hade både patienter och deras anhöriga en positiv upplevelse av Geras Solutions digitala verktyg.

Stort tack till författarna Ann Svensson, Linn Gustavsson, Irene Svenningsson, Christina Karlsson och Tina Karlsson samt alla som bidragit med tid för intervjuer.

Läs publikationen i sin helhet: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JWL-01-2023-0011/full/html

Fler nyheter

Se alla nyheter
Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Se vår integritetspolicy för mer information.