Capio ingår samarbete med Geras Solutions för digitaliserade demensutredningar

Sveriges största privata vårdgivare Capio har tecknat avtal med Geras Solutions. Capio har en målsättning att göra vården mer lättillgänglig, både på digitala och fysiska mottagningar. Med start i september kommer man att testa ett nytt vårdflöde med målsättning att stötta och avlasta vårdcentralerna i den basala demensutredningen. Det nya flödet möjliggörs med hjälp av Capio Hemma och Geras Solutions digitala verktyg. Capio Närsjukvård har ca 900 000listade patienter på ca 110 vårdcentraler inom 13 regioner i Sverige. Capio Hemma består av ett digitalt vårdteam med distriktssköterskor och specialistsjuksköterskor som bland annat monitorerar kroniskt sjuka patienter.

Samarbetet kommer ske genom en pilot för att utvärdera och med förhoppning om att sedan kunna implementera det nya vårdflödet i helalandet. Med det nya vårdflödet kommer patienter med oro för minnesproblem kunna remitteras till Capio Hemma. I ett första steg får patienter direkt kontakt medsjuksköterska via videosamtal. De får då vägledning om hur den mer omfattandeutredningen genomförs. Patienter kan sedan själva, eller med hjälp av anhörig, genomföra utredningen från hemmet via appen - Minnesmottagningen. Eftergenomgången sjukdomshistorik, screening för en rad relaterade tillstånd, kognitiv testning och genomgång av anhörigas syn på symtomutveckling så granskas underlagen. Detta följs av ett uppföljande möte med läkare på vårdcentral där resultaten diskuteras och eventuella fortsatta utrednings- och vårdinsatser planeras.

Genom samarbetet med Geras Solutions erbjuder vi våra patienter möjligheten till snabbare utredning vid minnesnedsättning och misstänkt kognitiv sjukdom.  Den heldigitala tjänsten för upptäckt av demenssjukdom är ett passande komplement i vår hemmonitoreringsverksamhet, Capio Hemma. En långsiktig målsättning är också att korta ner utredningstiden och erbjuda fler patienter i behov en utredning i rätt tid säger Ali Rezai, Digitaliseringschef på Capio Närsjukvård AB.

Vi tycker att det är fantastiskt att tillsamman med Capio kunna driva utvecklingen av vården på detta sätt. På sikt kommer det möjliggörabättre tillgänglighet och kvalité för ett stort antal patienter. Vi tror också att vi tillsammans med Capio kommer bidra till att framtidssäkra vården inom detta område där patienttillväxten är stor. Trycket på utredning beräknas också öka i samband med att stigmat minskar och nya bättre behandlingsmetoder kan komma inom relativt snar framtid, säger Rickard Forsman, VD på Geras Solutions.  

Fler nyheter

Se alla nyheter
Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Se vår integritetspolicy för mer information.