Region Värmland tecknar avtal med Geras Solutions för att digitalisera demensutredningarna i regionen

Piloten som påbörjades i mars har inriktats på att utvärdera hur väl digitala verktyg kan integreras i verksamheten och vilket stöd det ger för demensutredningar och uppföljning av patienter. De aspekter som utvärderas är:

·       Användarvänlighet

·       Effektivitet

·       Tillgänglighet

Utöver demensteamet som jobbar vid de två vårdcentralerna har Region Värmland även involverat Digital Well Arena och Nordic MedTest för att stötta projektet med processtöd och genomlysningar av tekniken. Data har samlats in löpande från personal, patienter och anhöriga och en kostnad- och nyttokalkyl har utarbetats som grund för beslut om upphandling. Identifieringen av typer av nyttor är baserat på Ineras modell för beräkning av nyttor och kostnader.

Under testperioden fann man att betydande tidsbesparingar var realiserbara på kort sikt. Initialt syntes i huvudsak tidsbesparing för sjuksköterska och undersköterska och vid mer etablerad användning bedöms en betydande tidsbesparing också vara möjlig för läkare.

Kapacitetsförbättringar kommer vara välkomna eftersom det uppskattas att kognitiv sjukdom i dagsläget är kraftigt underdiagnostiserat. De som får diagnos får den i många fall mycket sent i sjukdomsförloppet vilket medför att avgörande insatser kommer senare än önskvärt. Utöver det sedan tidigare växande behoven av utredning har Covid-19 pandemin också medfört ett betydande uppdämt behov som behöver hanteras.

Fler patienter med tidigare- och mer korrekta diagnoser bedöms vara en långsiktig effekt av ett digitaliserat arbetssätt. Detta kommer ha effekter på livskvalitet, hälsa och välmående för den individen men också för dennes anhöriga. Utöver detta bedöms bättre diagnostik också ha positiva effekter på kostnader för hälso-sjukvården och samhället i stort. Med ett digitaliserat arbetssätt stärks förutsättningarna för god- och nära vård med hög kvalité på ett jämlikt vis. Med de nya läkemedelskandidaterna (godkända av FDA och i process hos EMA) inom framför allt Alzheimers kommer förmågan att diagnosticera mer effektivt och precist bli avgörande för hela vårdområdet "demenssjukdomar".

Testperioden har visat att ett nytt digitaliserat arbetssätt är praktiskt genomförbart även om patientpopulationen varit äldre och många har haft en låg IT-vana.

"Testerna uppskattas av patienterna och resultaten är mycket omfattande och värdefulla för den fortsatta bedömningen.", säger Carina Stenmark, specialistsjuksköterska.

Mot denna bakgrund har Region Värmland nu direktupphandlat Geras Solutions med syfte att som ett nästa steg kunna möjliggöra utrullning i regionen under 2022.

Fler nyheter

Se alla nyheter
Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Se vår integritetspolicy för mer information.