Alzheimerfonden samlar ledande forskare, patienter och eldsjälar till temakväll för Alzheimerdagen

När vet man att det är dags att kolla upp om man känner att minnet sviktar eller att orden inte finns där när man försöka uttrycka något och vad är det senaste inom diagnostikområdet? Det är några av ämnena som diskuteras i Alzheimerfondens livesända digitala temakväll.

Rickard Forsman och Johan Sundelöf från Geras Solutions / Minnesmottagningen.se deltar i programmet och berättar om ny digital teknik för att stötta patienter och vården i stort att tidigare identifiera misstänkt kognitiv svikt och demenssjukdom.

För medlemmar i Alzheimerfonden som väljer att få stöd med initial bedömning via Minnesmottagningen.se ger nu också Geras Solutions bidrag till fortsatt forskning genom Alzheimerfonden.

Se hela programmet här.

Fler nyheter

Se alla nyheter