Samarbete mellan Demensförbundet och Minnesmottagningen.se möjliggör bättre stöd till patienter och anhöriga

Demensförbundet och Geras Solutions - genom Minnesmottagningen.se, arbetar gemensamt för att stötta patienter och anhöriga med att komma i kontakt med rätt hjälp. Behoven av vägledning och stöd för individer och familjer som påverkas av kognitiva sjukdomar är påtalande stort. I Sverige lever idag ca 160 000 personer med en demenssjukdom och årligen insjuknar ca 25 000 individer. Samtidigt växer behoven stadigt med en åldrande befolkning.

Demensförbundet bildades1984 och är idag med närmare 9 000 medlemmar Sveriges största organisation för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Målet är att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga och för att möjliggöra detta finns en unik stödverksamhet i de 110 demensföreningar som arbetar ideellt runt om i landet.

Minnesmottagningen.se är Sveriges enda-, och väldens första digitala mottagning som hjälper patienter med en kognitiv utredning från hemmet. Genom att göra omfattande utredning mer tillgängligt är målet att fler personer ska kunna erbjudas rätt vård och behandling i tid. Som del i samarbetet med Demensförbundet hänvisas också patienter och närstående till lokalföreningar där det vid behov finns möjlighet att få ytterligare stöd utöver den faktiska utredningen.  

Vi träffar ett stort antal patienter som har mycket nytta av det stöd som finns att få av Demensförbundet, säger Mårten Fällman, medicinskt ansvarig läkare på Minnesmottagningen.se

Demensförbundet kommer i kontakt med många individer och närstående som har oro över tydliga minnesproblem. I dessa fall är det viktigt att ta reda på orsaken. För att ge fler patienter möjlighet till en god utredning lyfter därför Demensförbundet den nya digitala utredningsmöjligheten som ett alternativ till att söka hjälp via vårdcentral.    

Demensförbundet välkomnar att det nu finns möjlighet att göra minnesutredningar via nätet som ett komplement till de mer traditionella sätten att göra utredningar på. Vi ser att det finns ett stort värde, och en trygghet i att i lugn och ro kunna sitta hemma, göra tester och svara på frågor. Den här metoden gör det också möjligt att få tillgång till en minnesutredning oavsett var i Sverige man bor. Något som tyvärr inte är självklart idag då det ser väldigt olika ut i landet. Det finns fortfarande ett stigma kring kognitiva sjukdomar som kan göra att man som vårdtagare drar sig för att göra en minnesutredning via sin vårdcentral på orten. Det kan för dessa personer kännas bättre att få göra den första utredningen hemma, något som också frigör resurser för personalen på vårdcentralen, säger Noomi Hertzberg-Öberg, Demensförbundet

Tillgängligheten för utredning är enormt ojämn över landet. Med digitaliserade utredningar har vi möjlighet att hjälpa personer oavsett var man bor. I samarbete med Demensförbundet, och många av de andra organisationerna som arbetar för samma sak, hoppas vi på att stärka patienter och närstående till en bättre livskvalitet, sägare Rickard Forsman, vd på Geras Solutions och Minnesmottagningen.se

Demensförbundets lokalföreningar – Länk

Demensförbundets rådgivning – tel 010-175 50 56

---

Utöver samarbete med Demensförbundet arbetar Minnesmottagningen.se även med Alzheimer Sverige som även de kan stötta med digital rådgivning och aktiviteter i lokalföreningar.  

Fler nyheter

Se alla nyheter
Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Se vår integritetspolicy för mer information.