Riskfaktorer för demenssjukdom

För demenssjukdom (kognitiv sjukdom) som grupp (alla demenssjukdomar) är hög ålder, diabetes, högt blodtryck, höga blodfetter, övervikt och rökning viktiga riskfaktorer. För Alzheimers sjukdom specifikt är hög ålder, genetiska förändringar och skalltrauma de viktigaste kända riskfaktorerna.

Personer som är bärare av en eller två varianter av riskgenen ApoE4 har högre risk (3-10 ggr högre) att insjukna i Alzheimers sjukdom. Samtidigt är det viktigt att veta att man kan ha ApoE4-allelen/riskgenen och ändå inte insjukna i Alzheimers sjukdom så det är ingen ”lösning” att testa alla för den här riskgenen. Om man har just den här varianten kan livsstilsfaktorer minska risken. Det innebär att slutresultatet blir detsamma, nämligen att en hälsosam livsstil verkar vara bra för att kunna förskjuta symtomen.

Demenssjukdomar (kognitiva sjukdomar) är vanligare bland kvinnor över 85 år och framför allt vid Alzheimers sjukdom.

Sammantaget är hög ålder är den i särklass starkaste riskfaktorn både för Alzheimers sjukdom och kognitiv funktionsnedsättning (svikt) i stort.

Hälsosam livsstil förbättrar kognitiva funktioner

Miia Kivipelto, professor vid Karolinska Institutet, och en av världens ledande forskare på ”kognitiv svikt kopplat till livsstil”, har i den internationellt uppmärksammade FINGER-studien visat att patientgrupper i riskzonen för att utveckla demenssjukdom (kognitiv sjukdom) kan påverka sina kognitiva funktioner såsom uppmärksamhet, exekutiv förmåga och minne, genom att lägga om till en mer hälsosam livsstil. Det handlar om att förändra sina vanor inom lika många områden som handens fem fingrar genom ett program som innehöll följande delar:

 • Kostrådgivning
 • Fysisk träning (muskler, kondition)
 • Kognitiv träning
 • Sociala aktiviteter
 • Kontroll/påverkan av blodkärlsrelaterade riskfaktorer

Hälsorådgivning förbättrade enligt studien minnet och andra kognitiva funktioner. FINGER-modellen har blivit vägledande för WHO:s riktlinjer när det gäller att förbättra kognitiva funktioner. Ännu återstår dock att visa om en hälsosam livsstil i enlighet med FINGER-studien kan minska risken för utvecklandet av demenssjukdom (kognitiv sjukdom). Det är en förhoppning att det är på det viset och Geras Solutions vill som en del av sitt koncept medverka till att minimera risken att insjukna i den demenssjukdom genom tidigt screening och erbjudande om återkoppling på riskprofil online.

Vad kan jag själv göra för att förbättra kognitiva funktioner?

 • Lev ett aktivt liv – fysiskt, socialt och mentalt.
 • Håll koll på dina eventuella riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom (rökning, högt blodtryck, diabetes, övervikt, kostrelaterade faktorer).
 • Håll blodtryck, blodfetter och vikt normala – helst redan i medelåldern.
 • Se till att blodsockret är välreglerat om du har diabetes.
 • Rök ej
 • Ät mycket frukt, grönsaker och fisk 2-3 gånger i veckan, varav fet fisk 1 gång i veckan.
Läs mer under "Håll hjärnan frisk"

Johan Sundelöf, Överläkare, Specialist i Geriatrik och Palliativ Medicin
Granskad av:  Johan  Sundelöf, Överläkare, Specialist i Geriatrik och Palliativ Medicin
Uppdaterad: 22 januari, 2021
Publicerad: 15 december, 2020

Så funkar hjärnanRiskfaktorer för demenssjukdomFörbättra din hjärnhälsaNutrition
Vi hjälper dig som upplever minnesproblem
Med stor erfarenhet av att hjälpa individer med oro för kognitiva sjukdomar erbjuder vi digital utredning. Du får träffa en specialist direkt - enkelt hemifrån i lugn och ro.
Patientavgift 300 kr - Frikort gäller.
Inkluderar testning och samtliga videomöten med sjuksköterka och läkare. Patienter under 50 år hänvisas till vårdcentral.
Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Se vår integritetspolicy för mer information.