Utvidgad demensutredning

Efter att den basala utredningen är genomförd kommer den utredande läkaren ta ställning till om denne har tillräckligt med information för att ställa en diagnos. Om så inte är fallet remitteras patienten vidare för en utvidgad utredning på en specialiserad minnesmottagning.

Dessa finns i alla regioner men ser lite olika ut beträffande arbetssätt och rutiner. Vid ett besök på en minnesmottagning fortsätter man utredningsgången för att komma närmare en diagnos. Den utvidgade utredningen bygger på den basala och information i denna är viktig även här. En del av momenten i den utvidgade utredningen kan också genomföras digitalt.

Under utredningen genomförs ytterligare moment tillsammans med vårdpersonal från flera professioner som är specialiserade på kognitiva svårigheter. Man gör ytterligare neuropsykologiska tester. Man tar prov från ryggmärgsvätskan för analyser och man kan även göra ytterligare radiologiska undersökningar av hjärnan. Dessa kan vara med tex Magnetkamera eller sk PET-CT mm som på olika sätt visualiserar hjärnan.

Utredningen avslutas med en samlad bedömning av vad den mest sannolika orsaken till dina besvär är. I vissa fall är diagnosen tydlig men i andra fall kommer man inte fram till någon förklaring.

Källor
Nationellt kliniskt kunskapsstöd
Svenskt Demenscentrum

Mårten Fällman, Legitimerad läkare, Medicinskt ansvarig Minnesmottagningen.se
Uppdaterad: 19 Juli, 2023
Publicerad: 7 Aug, 2023

Test för demens - och Alzheimers sjukdomOm utredningBasal demensutredningUtvidgad demensutredningVikten av tidig utredningBehandling
Vi hjälper dig som upplever minnesproblem
Med stor erfarenhet av att hjälpa individer med oro för kognitiva sjukdomar erbjuder vi digital utredning. Du får träffa en specialist direkt - enkelt hemifrån i lugn och ro.
Patientavgift 300 kr - Frikort gäller.
Inkluderar testning och samtliga videomöten med sjuksköterka och läkare. Patienter under 50 år hänvisas till vårdcentral.