Parkinsons sjukdom

Vid Parkinsons sjukdom kommer de motoriska symtomen först och de kognitiva svårigheterna sen. Det kan gå många år utan kognitiva svårigheter men ju äldre man blir desto mer försämras hjärnan och vartefter får nästan alla kognitiva symtom som sämre uppmärksamhet (långsam tankeförmåga), exekutiv förmåga (svårt med praktiska uppgifter som att betala räkningar) och visuospatial förmåga som att känna igen siffror. Man har ofta insikt om sina problem länge.

Johan Sundelöf, Överläkare, Specialist i Geriatrik och Palliativ Medicin
Granskad av:  Johan  Sundelöf, Överläkare, Specialist i Geriatrik och Palliativ Medicin
Uppdaterad: 22 januari, 2021
Publicerad: 15 december, 2020

Ladda ned Minnesmottagningen
Gör en digital bedömning av minne och andra kognitiva funktioner - få vägledning och råd om hur du håller hjärnan frisk.