Region Östergötland testar nytt innovativt vårdflöde tillsammans med Geras Solutions

Region Östergötland påbörjar test av digitaliserad vårdprocess för minnesutredningar med Geras Solutions. Piloten körs i som del i klinisk rutin för att utvärdera hur väl digitala verktyg kan integreras i verksamheten och vilket stöd det ger för demensutredningar samt uppföljning av patienter. Arbetet på mottagningen är team-baserat med läkare, sjuksköterska, och arbetsterapeut samt tillgång till kurator och neuropsykolog. Mottagningen samarbetar nära med andra vårdgivare för att hitta individuella lösningar för att kunna hjälpa patient och anhörig. I utredningen ingår noggrann genomgång av sjukhistoria och kartläggning av symtom, kognitivt test och anhörigenkät. Detta kommer nu ske digitalt. På mottagningen görs andra tester, undersökningar och provtagningar.

De aspekter som utvärderas är användarvänlighet, klinisk precision och effektivitet så väl som tillgänglighetsaspekter. Syftet är att efter genomförd test ha underlag för att kunna fatta inriktningsbeslut på Minnesmottagningen gällande önskan att införa nya arbetssätt med digitalt stöd för demensutredningar och uppföljning av patienter med demenssjukdom i regionen på större skala.

Problemställningar/behov som ligger till grund för projektet

- Ett växande antal patienter med lindriga symptom oroar sig och efterfrågar att bli undersökta

- Behov av att lättare kunna dela testresultat digitalt mellan olika vårdgivare och att i stor skala kunna analysera testresultaten (ex trendanalyser)

- Behov av att diagnostisera tidigt. Detta behov ökar också då nya mediciner är under utveckling.

  

Förväntade vinster från nytt arbetssätt

- Sparad tid för patienter och vårdpersonal då testet kan göras av patienten själv i hemmet

- Sparade resurser som lokaler och resor

- Att kunna erbjuda test till patienter i tidigt stadie och därmed kunna ställa en tidig diagnos

- Att kunna erbjuda en mer jämlik vård

- Ett mera sömlöst samarbete med kommun och primärvård genom att testerna utförs digitalt

Fler nyheter

Se alla nyheter
Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Se vår integritetspolicy för mer information.